Ceny ubytování osoba/den
Ceník vleku
Léto 21
Zima 20/21
 
     

Ceny včetně polopenze
.
1. 5. 20 - 31. 5. 20
620 Kč
ceny vleku jsou uvedeny na: www.skiresort.cz
 
1. 6. 20 - 31. 8. 20
620 Kč
pro ubytované permanentka na lyžařský vlek i dětský provázkový vlek zdarma
1. 9. 20 - 30. 9. 20
620 Kč
26. 12. 19 - 4. 1. 20
mimo provoz
4. 1. 20 - 1. 2. 20
920 Kč
     
1. 2. 20 - 29. 2. 20
920 Kč
29. 2. 20 - 28. 3. 20
920 Kč
Děti
bez lůžka do 3 let 50,- Kč
                               v zimě do 10-ti let sleva 100,- Kč
 
    Za dopravu zavazadel účtujeme v zimní sezóně 90,- Kč na osobu. (Jedná se o dopravu zavazadel z parkoviště včetne zpátečního odvozu)
    Ubytování se psem není možné.
 

Rezervační záloha činí cca 30% z ceny pobytu. Zaplacením zálohy souhlasíte s níže uvedenými storno podmínkami.
Storno podmínky:
- Dojde-li ke zrušení objednávky pobytu v době dříve než do 30 dnů (včetně) před dohodnutým datem nástupu, činí stornovací poplatek částku ve výši 50% zaplacené zálohy.
- Dojde-li ke zrušeni objednávky pobytu v době od 14 do 30 dnů (včetně) před dohodnutým datem, činí stornovací poplatek částku ve výši 80% zaplacené zálohy.
- Dojde-li ke zrušení objednávky pobytu v době od 13 dnů před dohodnutým datem nástupu do dne nástupu (včetně), resp. nedojde-li
k nástupu v tento den vůbec, činí stornovací poplatek částku ve výši 100% zaplacené zálohy.
- Storno poplatek nebude účtován v případě, že pobyt bude zrušen ze strany ubytovatele.
- Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany objednavatele i ubytovatele pouze e-mailem nebo písemně. Za den zrušení objednávky pobytu se považuje den, kdy bude oznámení o tomto doručeno ubytovateli, resp. objednavateli.
- V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele,
nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část.
- Pokud dojde ke splnění podmínek pro vráceni prokazatelně zaplacené zálohy (resp. její poměrné části) ubytovatel ji vrátí způsobem, jenž určí objednavatel (v hotovosti, převodním příkazem) a to do 30 ti dnů ode dne, kdy došlo k počátku běhu lhůty pro její vrácení
(tj. k doručení písemného zrušení objednávky ubytovateli).
- Zaplacením zálohy objednavatel souhlasí s těmito stornopodmínkami.
Rekreační poplatky účtujeme v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Pece pod Sněžkou č. 5/2010 o místních poplatcích.