Naše mnohaleté úsilí při chovu skotu Highland Cattle a ošetřování biologicky cenných
horských luk na území KRNAP byla po náročných kontrolách oceněna certifikátem
ekologického zemědělství.